Tilbage til start | Back to start

                          Lilium  

Beskrivelse

Artikel

 

Min samling/My collection

 

Billeder/Photos

 

Liljebillen

 

 

Lilium list

 

Lilium Hybrids

horizontal rule

Liljer

De asiatiske liljer hybrider stiller ikke store krav til jorden, bare den er veldrænet, så der ikke står vand ved løget om vinteren. Derimod de orientalske hybrider stiller større krav til deres placering og trives bedst i en veldrænet, sur jord. Nogle liljer arter er nemme andre er meget krævende og kan endda næsten være umulige at dyrke her i Danmark.

Lilium auratum
v. virginale

Guldbåndsliljen kommer fra Japan og blev introduceret allerede i 1860. I naturen gror den i næringsfattig jord-vulkansk aske, som giver den en perfekt dræn og om vinteren ligger den tør under en tyk lag sne. Den er ret modtagelig for virus.
Varieteten virginale har en svag gul midte-stribe og hel gul prikker.

Lilium auratum
v. rubrovittatum
En meget sjælden art af den kendte Guldbåndslilje. Forekommer i den sydøstlige del af den japanske hovedø Honsu, hvor den gror i vulkansk aske. Her i haven er den plantet i halvskygge i en veldrænet sur jord. Den beskrives som den mest vanskelige af guldbånd liljerne.
Lilium bakerianum
v. delavayi

Forekommer i de kinesiske provinser Yunnan, Sichuan og Guizhou, hvor den gror på tørre klipper, for det meste kalksten, imellem kampesten og buske. Varieteten delavayi er lavere (20 cm.) end selve arten og den får også kun 3 blomster pr. stilk, hvilket er kun halv så mange end selve arten. Den skal have en veldrænet jord, som skal være fugtig om sommeren, men tør om vinteren.

Lilium canadense
v. rubrum
Forekommer i det østlige Nordamerika, hvor den gror på fugtige enge samt i udkanten af skov. Selve arten har gule blomster, hvor imod varieteten rubrum har røde blomster med gul svælg, kraftig plettet og røde støvknapper. En meget køn lilje til skovbundsbedet.
Lilium sp. 
( L. davidii ? )

En lilje som jeg har fået fra Kina, under navnet L. taliense, hvilket det ikke er. Op til 60 cm. høj. Bladene er lignende som hos arten pumilum. Ingen bulbiller.

Lilium davidii
v. willmottiae

Det er en ret udbredt lilje i de vestlige kinesiske bjergområder, fra central Yunnan tværs over det østlige og vestlige Sichuan til det vestlige Hubei og sydlige Gansu og Shaanxi, samt i nogle få andre provinser. Det er en meget nem og sund lilje at have med at gøre og hvad ang. jordforhold er den både til det sure og til det mere alm. jord, dog synes jeg at den tager sig bedst ud i surbundsbedet imellem Rhododendron.

Lilium formosanum
v. pricei

Bliver 45 til 60 cm. høj hvilket kun er halvt så høj, som selve arten. Varieteten pricei er mere hårdfør end selve arten og blomstrer ca. en måned før. Ellers ligner de hinanden. 

Lilium henryi

Art fra Kina. Kan både gro i surt og kalkholdig jord, blot det er humusrig og veldrænet. En af de mest virus tolerante liljer. Bliver tit brugt i krydsninger.

Lilium japonica
f. albomarginatum

Lilium japonicum er en langsomt voksende lilje, der på på dansk kaldes  "Bambusliljen" I naturen vokser den iblandt bambus og her ligger løget, dybt i en kølig jord og er dækket med sne igennem den lange vinter. Den gror rimelig god i Danmark i en humus rig, veldrænet jord, der er fugtig i vækstperioden og tør i hvileperioden. Selve arten har lyserøde blomster hvorimod denne form har hvide blomster. Den er sart over for virusangreb.

Lilium kelleyanum

Kaldes for "Kelley's Lily" Vokser i Californien på våde, veldrænede bjergskrænter, langs vandløb i nåletræsskove i 2200-2900 m. Blomster i juli/august.

Lilium lancifolium
(syn. tigrinum)

Den er vildvoksende i Japan, Kina og Korea og her anvendes løget som fødevare. Derudover er den også vildvoksende i det Sydøstlige Nordamerika. Denne kendte og spændende havelilje forekommer både som diploid (fertil) og triploid (steril) i naturen og man har hentydet at de triploide former var naturhybrider, hvilket man igen er gået bort fra. Op af den 100-150 cm. høje stilk, udvikles der mange bulbiller. Det er en meget nem lilje, der ikke stiller de store krav til placering.

Lilium lancifolium
v. flaviflorum

En gul og diploid varietet, som bliver brugt meget i forædlings-arbejdet. Dyrkes som selve arten.

Lilium lankongense

 

En sjælden liljeart fra Kina. Plantes i sur, veldrænet og humus rig skovbundsbed. Her i haven står den i en kølig jord, men lyst. Højden er ca. 60-70 cm.

 Lilium leichtlinii
v. maximowiczii

Vokser vildt i Japan, Kina, Korea og Rusland, hvor den gror på fugtige, veldrænede områder, i Japan på lave skråninger omkring aktive vulkaner. De orangerøde blomster, med sorte prikker, kommer på 50-200 cm. høje stængler, der er tæt besat med uld-lignende hår.

Lilium lophophorum

Denne sjældne lille gule lilje fra Kina bliver kun 10-15 cm. høj. Trives godt i en veldrænet surbundsbed, blandet godt med gamle bøgeblade og nåle. Halvskygge.

Lilium maculatum Denne sunde og stærke lilje kommer fra Japan, hvor den hovedsalig gro op langs den nordlige kyst af Honshu. Her gror den på græs-enge og på klipper. Den stærk orange farvede blomst, er opret.
Lilium martagon

Kransliljer stiller ikke særlige krav til jordtyper og tåler endda kalkholdig jord, og trives nok også bedst på en neutral til alkalisk jord. Jorden skal være humus rig. Det er en af de liljer der klarer sig mest skygget, dog er en placering i let skygge til fuld sol at foretrække.

Lilium martagon var cattaniae

Det er en varietet af den gamle kendte kranslilje og skal også dyrkes som denne. Der er flere varieteter af arten martagon. Varieteten cattaniae får meget mørkerøde, næsten sorte skinnende blomster.

Lilium michiganense

En lilje der er tæt tilknyttet til L. canadense og L. superbum, men adskiller sig fra dem bl.a. ved at vælge en plads i fuld sol og være kalktolerant. Stilken bliver op til 1.5 m.

Lilium nanum

En lille lilje, 10-40 cm. fra Kina, Bhutan, Nepal, Sikkim og Myanmar. Her gror den i en veldrænet, kold, humus rig, muldjord, i Skov-lysninger, buskadser af f.eks. Rhododendron, på græskløfter og alpine græsarealer i 3500-4500 m. Jorden er fugtig i vækstperioden. På en ca. 10-40 cm stilk, kommer der en nikkende klokkeblomst. Farven variere i purpur nuancer eller sjælden, hvid. Der er også en gul form (nanum var. flavidum). Bør beskyttes mod vintervæde.
Lilium oxypetalum
v. insigne
Denne sjældne lilje er meget nær knyttet til Nomocharis. Vækstbetingelsen er som hos L. lophophorum. L. oxypetalum var. insigne er højere end selve arten ca. 35-40 cm. og blomsten er svag rosa, hvorimod den hos arten er gul.
Lilium sp. Kina
( L. papilliferum ? )
En lilje jeg har købt ved Chen Yi Nursery og jeg er næsten 100% sikker på at det er L. papilliferum, som er en sjælden lilje fra Kina. Her gror den på høje, ufremkommelige, bjergskrænter. Blomsten der minder om en mørk form af martagon, kommer i juli, er duftende og blomstringen kan forsætte hel hen til september.
Lilium pardalinum
PANTERLILJE

Forekommende i den vestlige Nord Amerika fra Californien til British Columbia, hvor den gror i sumpe, imellem buske i kyst området. Blomstre i juni-juli og er meget variabel i naturen, med farver i både rød, orange og gul. De gror bedst i fugtig jord, på skrænter eller i en veldrænet jord med høj fugtighed. Kan blive godt 2 m. høj. Denne form har små prikker.

Lilium pardalinum ssp. shatense
x L. pardalinum ssp. vollmeri

Krydsning imellem to amerikanske arter; Lilium pardalinum ssp. shatense også kaldet "Shasta lilje" ligner en lille L. pardalinum, bortset fra den har gul pollen. Blomsten har en gul center og spidsen på blosterbladet (tepal) er gul-orange til svagt rødt. Magentarøde prikker. Den er krydset med L. pardalinum ssp. vollmeri, kaldet "Vollmer`s lilje" som får blomster med gul-orange midte. Magentarøde prikker. Orange til røde blosterblade spidser. Støvknappen magentarød til violette. Pollen er orange til orangerød. Begge forekommer i Californien og bliver omkring 150 cm.

Lilium pomponium En smuk lille art fra Middelhavslandene. Den forekommer på tørre, solrige steder og blomster i juli med turbanformede, lyst lakrøde blomster med sorte pletter og en ubehageligt duft.
Lilium pumilum
(syn.
L. tenuifolium)
En 15-60 cm. høj lilje fra Kina, Korea, Mongoliet og Rusland, hvor den gror i skovbryn og græsslugter. Blomsten er skinnende, stærk orange og med få prikker. De tynde blade (3,5-9 x 1,5-3) sidder spredt omkring midten af stilken. Den kan være lidt drilsk, men er til gengæld nem og hurtig at frøformere.
Lilium primulinum
v. ochraceum

Der findes to varieteter af L. primulinum; L. primulinum var. burmanicum også kaldet L. nepalensis var. burmanica og L. primulinum var. ochraceum. Der er ikke den store forskel på de to varieteter. Lilium primulinum var. ochraceum der forekommer i skove og på græsbevokset bjergskråninger i de kinesiske provinser Guizhou, Sichuan og det nordvestlige Yunnan, har en mindre løg og blade og blosterblade er mere lancetformet. Jeg dyrke denne lilje i en veldrænet surbundsbed. Jorden/spagnumet er blandet godt med gamle fyrrenåle og jeg dække den med en glasplade om vinteren.

Lilium pyrenaicum En nem lilje hjemmehørende i de franske og spanske Pyrenæer. En af de første liljer der blomster i vore haver, allerede sidst i maj kommer de gule turbanformede blomster, med den stærke duft, der for nogle kan virke ubehageligt. Den klarer sig fin i både sol og halvskygge og stiller ikke de store krav til jorden, som godt kan være kalkholdig.
Lilium regale Den kendte trompetlilje fra Kina, på dansk kaldet "Kongelilje" Den er en af de nemmeste lilje at have med at gøre og stiller ikke de store krav til jorden og tåler kalkholdig jord. Den foretrækker fuld sol. Den er meget net at frøformere, endda på friland.
Lilium regale
album
En form af "Kongeliljen" der ikke har den brune ydreside og er derfor ren hvid. Duften er som ved selve arten meget stærk, hvilket kan være behageligt udendørs, men hos nogle, virke ret kvalmende indendørs. Højden er ca. 50-180 cm.
Lilium rubellum

Fantastisk, duftende, japansk lilje. Blomsten kommer i juni på en 60 cm. høj stilk. Gror på alpine enge i Nord Honsu (hoved øen) Beskyttes mod vintervæde. Fredet (red-listed) i Japan.

Lilium sagentiae Kinesisk art. Store trompetblomster på en 1,5 m. høj stilk. Plantes i en veldrænet, humusrig jord. I naturen får den meget regn i vækstperioden. Danner  bulbiller i bladhjørnerne der kan bliver til nye liljer. En meget flot lilje.
Lilium gloriosoides

Var før betragtet som en variant af Lilium speciosum. Forekommende i flere kinesiske provinser, samt i Taiwan. Her forekommer den i fugtig, skygget skovområder og på bevoksede bjergskråninger, i en højde af 650-1000 moh. Den får omkring 1-5 blomster på en 60-120 cm. høj stilk. Løget bruges til medicin og kan spises. Det er en utrolig flot blomst og i Kina ses den ofte brugt i dekorationer. Den kan være lidt drilsk og min erfaring siger at den bør dækkes mod regn om vinteren.  

Lilium vollmeri Forekommer i NV. Californien og S. Oregon. Her gror den i fugtige skove af Redwood. Blomster i juli/ august.
Lilium xanthellum
v. luteum

Denne varietet adskiller sig fra selve arten, ved at have violette prikker i blomsten. Forekommer i den kinesiske provins Sichuan, hvor den gror i kløfter, ved basen af klipper, i 3600 moh. Denne art og dens varietet er ikke særlig kendt i vesten. Den ligner og er nær tilknyttet L. fargesii og man kan ikke adskille disse to arter, ved blot at se på blomsten. Det er faktisk kun størrelsen på løget der klart kan adskille disse to arter. Løget hos L. fargesii er større. Ud over løget er de geografisk isoleret og der er fra  hvor L. xanthellum gror, 250 mil til den kendtes lokalitet af L. fargesii.

Lilium speciosum
v. clivorum

Var før nævnt som en variant, men må nok mere betragtes som en form. Har måske nogle få ting som adskiller den fra arten, om det skyldes forholdet ved voksestedet, jordforhold el. ved jeg ikke.

horizontal rule